porotce

Marie Votrubová

HEINEKEN Česká republika
Event Manager

Ve společnosti HEINEKEN Česká republika pracuje od roku 2011. Svoje působení zahájila v oddělení Trade Marketingu,se zaměřením na oblast gastronomie a rozvoj programu kvality. V rámci Ligy garantované kvality a Akademii gastronomických umění rozvíjela B2B i B2C eventy, které firma vnímá jako klíčové komunikační kanály.

Od roku 2014 zastává ve společnosti HEINEKEN Česká republika pozici Event Manager pro oblast Čechy. Tato pozice spadá do oddělení Brand Marketingu. Event marketing vnímá jako nedílnou součást strategie značky, neboť je schopen vhodně zprostředkovat zkušenost značky spotřebitele a tím celkově napomoci jejímu vnímání, ať již v případě menších aktivit určených pro zákazníky, tak především velkých festivalů v oblasti hudby a gastronomie. Díky efektivnímu business modelu se Marii Votrubové podařilo zlepšit celkovou profitabilitu jednotlivých aktivit firmy.